Kaple Mistra Ježíše

je otevřena pro veřejnost:

ponděli - pátek: 8.00 - 10.30

sobota - neděle: 16.00 - 18.00.

Mše sv.: 2. čvrtek v měsíci v 7.00 hodin.

Kaple MJ 485