Dcery svatého Pavla (FSP) – 1915

Alberione si byl vědom významné funkce ženy v církvi, a proto chtěl, aby ženská kongregace doplňovala poslání Společností svatého Pavla. V roce 1915 začíná připravovat na apoštolát prostřednictvím tisku i několik dívek. Tím rok po založení SSP (15. 6. 1915) vznikla kongregace Dcer svatého Pavla, nazývaná Paulínky.

PaulRodina 465 01

Sestry Paulínky používají stejné prostředky jako Paulíni, aby hlásali Ježíše Krista v současném světě komunikace. Dneska je to nejvíce rozvinutá kongregace Rodiny svatého Pavla. Vznikem sítě knihkupectví a bohatstvím publikací odpovídá na duchovní touhy lidí. Jsou ve 52 státech, mimo jiné v České republice, v Praze (www.paulinky.cz).

www.pauline.org